ธนาคารไทยพาณิชย์

กู้เงินผ่านแอพยืมเงินฟินนิกซ์อัตราดอกเบี้ยต่ำ (ล่าสุด)
เงินเดือนผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1 แสนบาท
ระยะเวลาผ่อน
สูงสุด 1 ปี
ส่องวิธีสมัครสินเชื่อฟินนิกซ์ให้ผ่านในครั้งเดียว
เงินเดือนผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1 แสนบาท
ระยะเวลาผ่อน
สูงสุด 1 ปี
บริษัทเงินไชโยให้บริการสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติง่าย
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนด
เช็คด่วนเงินทันเด้อคืออะไรและดอกเบี้ยแพงไหม?
เงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-57 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1 แสนบาท
ระยะเวลาผ่อน
สูงสุด 3 ปี
กู้เงินผ่านแอพฟินนิกซ์วันนี้รับวงเงินอนุมัติสูงมาก
เงินเดือนผู้กู้
8,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 33% ต่อปี
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-60 ปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1 แสนบาท
ระยะเวลาผ่อน
สูงสุด 1 ปี

เปิดประวัติวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ที่อยู่คู่ไทยมานาน

หากขึ้นชื่อว่าเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยหลายคนคงทราบดีว่านั่นก็คือธนาคารไทยพาณิชย์อย่างแน่นอน ธนาคารไทยพาณิชย์หรือเดิมที่ที่ใช้ชื่อว่า “บุคคลัภย์” ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2447 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศสยามทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน ต่อมาชาติตะวันตกได้เดินทางเข้ามายังประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการถูกแทรกแซงสภาพทางการเงินของการคลัง พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยจึงได้ดำริให้เริ่มทดลองกิจการธนาคารพาณิชย์ในนาม “บุคคลัภย์” และผลที่ได้รับเป็นไปในทิศทางที่ดี รัชการที่ 5 จึงได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งเป็นธนาคารโดยใช้ชื่อว่า “บริษัท แบงก์สยาม กัมมาจล ทุนจำกัด” ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2475-2500 ได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “ธนาคารไทยพาณิชย์ จากความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันธนาคารไทยพาณิชย์มีชื่อเต็มว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มหาชน” (หรือ Siam Commercial Bank:SCB) ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรธนาคารไทยพาณิชย์อยู่สม่ำเสมอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ด้านการบริการสอดคล้องกับความต้องการและยังคงทันต่อสถาณการณ์อยู่เรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านสินเชื่อผ่านสินเชื่อไทยพาณิชย์ การออมเงินหรือเปิดบัญชีไทยพาณิชย์ตลอดจนบริการด้านผลิตภัณฑ์ประเภทบัตร

แนะนำจุดเด่นด้านบริการของธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับประเภทบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ให้บริการอยู่นี้ สามารถครอบคลุมได้ทั้งกลุ่มเป้าหมายด้านธุรกิจ องค์กร ตลอดจนลูกค้าบุคคล เช่น บริการด้านสินเชื่อไทยพาณิชย์ที่ออกมาพร้อมกับการตอบโจทย์ตามความเป็นจริง หลากหลาย และรวดเร็ว นอกจากนี้บัตรเครดิต scb ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่รองรับการใช้งานในระดับสากลทั่วโลก นอกจากนี้แล้วสิ่งหนึ่งเราทราบกันดีกว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั้นค่อนข้างโดดเด่นอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งก็คือการบริการธนาคารไทยพาณิชย์สาขามีจำนวนมาก ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งเงิน รวมถึงแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนั่นเอง

อีกความคล่องตัวสู่การเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์

ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ได้เป็นสองรองจากธนาคารอื่นเลยก็ว่าได้ เพราะการปรับตัวอยู่เสมอทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ทำให้ไทยพาณิชย์สามารถหมุนตามการเปลี่ยนแปลงของยุคกระแสโลกาภิวัตน์ได้ทันท่วงที เช่น มีการพัฒนาแอพธนาคารไทยพาณิชย์ (scbeasy) ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร นอกจากนี้แล้วยังได้มีการร่วมทุนกับบริษัทอื่นในการพัฒนาแอพพลิเคชันปล่อยเงินกู้ผ่านทางออนไลน์ได้ และนอกจากนี้ธนาคารไทยพาณิชยยังใช้ทุกโอกาสที่มีในการร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำมากมาย เพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ยาก

Scroll to Top