หักเงินเดือน กยศผ่านช่องทางไหนบ้าง วิธีการตรวจสอบยอดหนี้ กยศ 2567

วิธีการตรวจสอบกยศ หักเงินเดือนได้อย่างไรบ้าง

หลายคนอาจจะสงสัยว่า เมื่อเราทำการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว ทางกยศ หักเงินเดือนของเราผ่านช่องทางใดบ้างซึ่งในวันนี้เราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการหักเงิน กยศพร้อมทั้งการชําระหนี้ กยศโดยเราสามารถชำระหนี้ผ่านวิธีไหนได้บ้าง

ต้องการทราบว่ากยศ หักเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์ 2567

  1. ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องผ่อนชำระเงินพร้อมทั้งกยศ หักเงินเดือนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีซึ่งทางผู้กู้ยืมเงินจะต้องคืนเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภายใน 15 ปีจะนับแต่วันที่เริ่มชำระหนี้ กยศ
  2. ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องจะต้องการเริ่มชำระเงินภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากที่ครบระยะเวลาปลอดหนี้สำหรับในการหักเงินเดือน กยศ
  3. การชำระหนี้งวดถัดไปผู้ให้ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะต้องมีการชําระหนี้ กยศพร้อมเงินต้นคืนทุกครั้งโดยทาง กยศ หักเงินเดือนจะมีการคิดอัตราผ่อนชำระที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นทั้งหมดภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี
  4. หากผู้กู้ยืมเงินมีการผิดนัดชำระหนี้ กยศ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องทำการจ่ายเงินค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมในกรณีผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนดไว้
  5. ผู้กู้ยืมเงินที่มีความต้องการให้ทางกยศ หักเงินเดือนก่อนครบกำหนดสามารถทำการชำระเงินได้ทั้งการจ่าย กยศ ผ่านแอพกรุงไทยหรือจ่าย กยศ ผ่านแอพกสิกรโดยไม่เสียดอกเบี้ยเลย

กยศ หักเงินเดือนต้องจ่ายรายปีอีกไหม

สำหรับการที่กยศ หักเงินเดือนแก่ผู้กู้ยืมเงินที่มีการชำระเงินเป็นรายปีนั้นโดยทางกองทุนให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งนักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ต้องการที่จะศึกษาเล่าเรียน ทางกยศ หักเงินเดือนจะมีการคำนวณการหักเงิน กยศให้เป็นรายเดือนซึ่งจะนำยอดหนี้ที่ผู้กู้ยืมเงินต้องการชำระในปีถัดไปหารด้วย 12 เดือนหรือจะมีการคำนวณจำนวนเดือนที่เหลือก่อนจะถึงวันครบกำหนดหักเงินเดือน กยศในงวดถัดไป ยกตัวอย่าง เมื่อผู้กู้ยืมเงินต้องการชําระหนี้ กยศในงวดวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ทางกองทุนให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งนักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จะทำการแจ้งหักเงินเดือนตามตารางในการผ่อนชำระเงินในปี 2567 แล้วทำการหารด้วยเดือน 12 เดือนซึ่งการที่กยศ หักเงินเดือนนั้นจะมีการคำนวณไว้แล้ว โดยกองทุนให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะเริ่มทำการหักเงินเดือนของผู้ขอกู้เงินเรียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนกว่าจะครบจำนวนเงินในการชำระหนี้ซึ่งเราสามารถตรวจสอบยอดหนี้ กยศหรือเช็คยอด กยศได้ 2 ช่องทางคือ สามารถเช็คยอด กยศ ผ่านแอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect” หรือจะทำการตรวจสอบยอดหนี้ กยศได้ที่เว็บไซต์  wsa.dsl.studentloan.or.th ผู้ที่สะดวกในการตรวจสอบยอดหนี้ กยศสามารถเลือกช่องทางของการเลือกกยศ หักเงินเดือนได้เลย 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top